043-4571347

Brigida

Patroonheilige van Noorbeek

Brigida

Patroonheilige van Noorbeek

De herberg is vernoemd naar de heilige Sint Brigida, de patronesheilige van Noorbeek.

Sint Brigida werd in 453 in Faughart, enige kilometers van Dundalk, in Ierland geboren. Al op jeugdige leeftijd openbaarde zich bij haar een opvallend deugdzaam leven. Vooral stond zij bekend om haar toewijding en liefde voor dieren. Vandaar ook dat zij tot op de dag van vandaag wordt geëerd als beschermster van het vee, speciaal het hoornvee. Haar beeltenis, te samen met een koe, in de kerk van Noorbeek (zie foto rechts) getuigt daarvan.

In 1634 brak er in Noorbeek en omgeving een veepest uit. De boeren beden tot de heilige St. Brigida om de veepest te beëindigen. Hun gebeden werden verhoord en het vee was verlost. Uit dank voor haar gebaar, spraken de boeren af, dat zij elk jaar een den zouden halen, ter ere van haar.

Noorbeek, zonder zijn fiere Brigida-Den, zou Noorbeek niet zijn. De Brigida-Den bewaakt het dal-dorpje, al sinds 1634, voor pest en verderf. Ieder jaar, de tweede zaterdag na pasen, wordt met ongeveer 40 Limburgse werkpaarden en met veel pracht en praal de nieuwe Den geplaatst.